روستاي لله لو

به سايت روستاي لله لو خوش آمديد.


سد روستاي لله لو

این سد حدودا دریک کیلومتری جنوب شرقی روستای لله لو واقع شده است.

باید گفت این سد هم برای گردشگران اثار تاریخی وهم برای گردشگرانی که به طبیعت علاقه مندندحائز اهمیت است .چون در کنار این سد غارهای تاریخی که در اثار ملی ثبت شده است قرار داردوهمچنین بقایای یک دیوار که به عصر قاجار برمیگردد قرار دارد.

نويسنده: صالح عبداللهي | تاريخ: پنج شنبه 24 فروردين 1391برچسب:سد لله لو,سدهاي وزقان,گردشگري ورزقان,روستاي لله لو, | موضوع: <-PostCategory-> |